Shopping cart

shop

Color Pencil

$80.00 $120.00
Remove
shop

Water Pot

$80.00 $120.00
Remove
shop

Art Paper

$80.00 $120.00
Remove
shop

Stop Watch

$80.00 $120.00
Remove
shop

Comics Book

$80.00 $120.00
Remove

ONLİNE MÜZAYEDE ŞARTNAMESİ

1. Konyastore, İnternet Sitesi aracılığı ile birtakım ürünleri ilgili Mevzuat’a uygun olarak Üye’lere ve internet sitesine üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçi’lere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 274 ve devamı maddelerine uygun olarak çevrim için açık artırma (online müzayede) yolu ile satışa sunmaktadır.

2. acikartirma.konyastore.com.tr internet adresinden herkese açık olarak yapılan açık arttırmalara, siteye üye olan veya üye olmadan ziyaret eden herkes müzayede sözleşmesindeki şartları sağlamak kaydıyla teklif verebilir.

3. İnternet sitesinin üyeleri veya üye olmaksızın giriş yapan ziyaretçiler İlgili ürüne teklif vermekle işbu müzayede şartnamesini ve müzayede sözleşmesindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.
4. Online müzayedede fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna tıklanarak yapılır. Üye veya ziyaretçi, online olarak vermiş olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayedede online olarak satışa sunulan ürün, Konyastore tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir ürün için Konyastore tarafından verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, söz konusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri söz konusu eser/ürün ile ilgili artırmayı kazanmış olur.
5. Konyastore, Online Müzayedede her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir.

6. Üye veya üye olmaksızın teklif veren ziyaretçi, bir internet satışında oluşabilecek özel durumları ve oluşabilecek (teknik) kusurlarla alakalı satıcının sorumluluğuna gitmeyeceğini kabul ve beyan eder. Bu, Çevrimiçi Platforma tam veya tam erişim sağlayamama, bir Teklifin zamanında gönderilememesi veya başarısız olması, Çevrimiçi Platform veya Çevrimiçi Platformdaki arızalar veya kusurlar olabileceği gibi temel donanım, ağ bağlantıları veya yazılım sorunları olabilir. Çevrimiçi Platformda veya temel alınan sistemde bakım çalışması da bir Teklifin erişimini veya zamanında verilmesini engelleyebilir. Konyastore, bu tür (teknik) kusurların bir sonucu olarak Kullanıcının uğradığı herhangi bir zarardan asla sorumlu değildir.
7. Konyastore, bir Çevrimiçi Satış öncesinde, sırasında ve sonrasında her zaman Kullanıcıların Ürünler için teklif vermesini geçici veya kalıcı olarak önleme hakkına sahiptir.
8. Her Teklif, Hesabı aracılığıyla Teklifin verilmiş olduğu kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu nedenle Kullanıcı, bir üçüncü şahıs veya reşit olmayan kişi (izinli veya izinsiz) Hesabı aracılığıyla Teklifler verse bile, Hesabı aracılığıyla verilen Tekliflere her zaman şahsen bağlıdır.
9. Teklif, koşulsuzdur ve geri alınamaz. Kullanıcı, yazım hatası veya herhangi bir hata olduğunu iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
10. Konyastore tarafından teklif için ek koşullar belirlenebilir ve kullanıcılara SMS ve e-mail yoluyla duyurulabilir.

11. Çevrimiçi Satış sona erdikten sonra Alıcı, Satın Alma Fiyatını ödeme talimatına göre 2 gün içinde ödemelidir.
12. Alıcı Satın Alma Fiyatını 2 gün içinde ödememişse, Satıcı, Satın Alma Fiyatını otomatik olarak Alıcıya borçlandırabilir.
13. Alıcı, Satın Alma Fiyatını 2 gün içinde ödemezse ve Satın Alma Fiyatının Alıcıya otomatik olarak borçlandırılması mümkün değilse, Alıcı, herhangi bir temerrüt bildirimi gerekmeksizin otomatik olarak Satıcıya karşı temerrüt anından itibaren yasal faizinden de sorumlu olacaktır.
14. Konyastore, ödemesi yapılan ürünü özel ambalajı ile alıcıya kargolayacaktır. Teslimat yeri, alıcının üye ise hesabım bölümünde belirttiği adresi; üye değil ise Konyastore yetkililerinin kendisiyle iletişime geçerek temin ettiği adrestir.
15. Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile ürün gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya kargodan kaynaklanan gecikmelerden Konyastore sorumlu tutulamaz.
16. 18 yaşından küçükler üye olamaz, müzayedelere katılamaz. Konyastore, herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu tekliflerin üye olsun veya olmasın bir kısmını veya tümünü iptal etme yetkisine sahiptir.

17. Konyastore website’sine üye olan ve online ortamda düzenlenen müzayedelere katılan herkes işbu Online Müzayede Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu kabul ettiğini beyan eder.