Shopping cart

shop

Color Pencil

$80.00 $120.00
Remove
shop

Water Pot

$80.00 $120.00
Remove
shop

Art Paper

$80.00 $120.00
Remove
shop

Stop Watch

$80.00 $120.00
Remove
shop

Comics Book

$80.00 $120.00
Remove

ONLİNE MÜZAYEDE SÖZLEŞMESİ

İşbu Online Müzayede Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında ………………. (“ İmza Tarihi/Onay Tarihi”) tarihinde imzalanmış/imzalanmış sayılmıştır.

1. TARAFLAR

3.) Açık arıtmayı kazanan kişi Konya’da ise Özel Kutu ile teslim edilecektir. Konyastore:

Unvanı : Konyaspor Yatırım Anonim Şirketi (Bundan böyle “Satıcı” veya “Konyastore” olarak anılacaktır.)

Vergi Dairesi : Meram

Vergi Kimlik Numarası : 577029789

Açık Posta Adresi : Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi Stadyum Apt. No:7/E Selçuklu / Konya

E-Posta : info@konyastore.com.tr

Alıcı / Üye / Ziyaretçi:
Adı-Soyadı/ Unvanı : [•]
(Bundan böyle “Alıcı” veya “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak anılacaktır.)

TC/ Vergi Dairesi : [•]
Vergi Kimlik Numarası : [•]
Açık Posta Adresi : [•]
E-Posta : [•]
İletişim Numarası : [•]
Satıcı ve Üye, bundan böyle durumun hal ve maslahatına göre birlikte “ Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

ŞÖYLE Kİ;
(i) Konyastore, İnternet Sitesi aracılığı ile birtakım ürünleri ilgili Mevzuat’a uygun olarak Üye’lere ve Ziyaretçi’lere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 274 ve devamı maddelerine uygun olarak çevrim için açık artırma (online müzayede) yolu ile satışa sunmaktadır (“ Hizmetler”).

(ii) Üyelik Sözleşmesi uyarınca Üye veya üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçi, acikartirma.konyastore.com.tr tarafından İnternet Sitesi’nde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 274 ve devamı maddelerine uygun olarak çevrim için açık artırma (online müzayede) yolu ile satışa sunulan ürün veya ürünleri satın alarak, Hizmetler’den yararlanmak istemektedir.

(iii) Online müzayedelerde satışa sunulan herhangi bir ürün için fiyat artırımı ve Teklif vermek, İnternet Sitesi’nin ilgili bölümünde tasarlandığı şekliyle yapılır. Alıcı online müzayedede teklif vermek suretiyle yapmış olduğu Teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu ürün, Konyastore tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Bu halde en yüksek teklifte bulunan Alıcı, ilgili Ürünü acikartirma.konyastore.com.tr ’dan satın almakla yükümlü hale gelir.

(iv) İşbu Sözleşmenin amacını, Üyelerin ve Ziyaretçilerin Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, teklif vermek için kendisinden istenilen bilgileri girmek suretiyle form dolduran Ziyaretçi, İnternet Sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyelere ve Ziyaretçilere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

(v) Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme yalnızca Taraflar arasında olup, İnternet Sitesi'nde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.
(vi) Buna göre, Taraflar aşağıdaki şartlar üzerinde anlaşmışlardır.
2. TANIMLAR

FSEK : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu ifade eder.

Gizli Bilgi : İşbu Sözleşme’nin 8.1. maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.

İmza Tarihi : İşbu Sözleşme’nin internet üzerinden onaylandığı tarihi ifade eder.
İş Günü : Cumartesi, Pazar veya Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî tatil olan günler veya bankacılık kurumlarının iş için kapalı oldukları günler dışındaki herhangi bir günü ifade eder.
İzin(ler) : İlgili Mevzuat uyarınca tüm resmî kurumlardan veya herhangi bir gerçek ve tüzel kişiden alınacak olan tüm izinleri, onayları, lisansları, yetkilendirmeleri, ruhsatları, belgeleri, çevresel izinleri ve tüm diğer muvafakatleri ifade eder.
Konyaspor : Konyaspor Kulübü Derneği futbol kulübünü ifade eder.
KVKK : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.
Mevzuat : 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 274. Maddesi ve diğer maddeleri başta olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde uygulanan her türlü kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ile FIFA, UEFA ve TFF başta olmak üzere işbu Sözleşme’nin amacına ilişkin resmi kurum ve kuruluşların talimatları, ilkeleri, kararları ve kuralları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yürürlükteki tüm mevzuatı ifade eder.

Mücbir Sebep(ler) : İşbu Sözleşme’nin 12.1. maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.

Sözleşme : Tüm ekleri ve zaman zaman tadil edilebilecek hali ile beraber işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ifade eder.

Sözleşme Süresi : İşbu Sözleşme’nin 4. maddesinde kendisine verilen anlamı ifade eder.
İnternet Sitesi : acikartirma.konyastore.com.tr ‘yi ifade eder.

Üye : Konyastore ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında İnternet Sitesi'ne üye olan ve acikartirma.konyastore.com.tr tarafından İnternet sitesi üzerinde verilen online müzayede çerçevesinde satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan gerçek kişiyi ifade eder.

Hesabım Sayfası : Üyenin acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesinde yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile kullanıcı tarafından veya kullanıcının sosyal medya hesaplarından erişilebilen üyeye özel sayfayı ifade eder.

Online Müzayede Şartnamesi : Müzayede kurallarının ve şartlarının yer aldığı, üyenin; işbu sözleşme ile birlikte onay verdiği, taraflar arasında bağlayıcılığı olan belgedir.

Teklif : Üye veya Ziyaretçi tarafından bir ürün için İnternet Sitesi üzerinden teklif edilen KDV ve (vergi) harçları dahil bir miktar.
Ziyaretçi : İnternet Sitesine üye olmaksızın teklif veren.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, Konyastore ile Alıcı arasında, acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesi’nde sunulan Hizmetler'den Alıcı’nın yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Sözleşme, Üye’nin veya Ziyaretçinin, acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesinde; müzayede için belirlenen süre içerisinde en yüksek fiyatı vermesiyle ve müzayedeye konu ürünün kendisine satışının ve teslimatının gerçekleşmesiyle birlikte sona erer.

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Satıcı’nın düzenlediği online müzayedelerde yer alan ürünler satış öncesinde acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesi üyelerinin ve Ziyaretçilerinin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar ürünleri görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.

5.2. Üyeler ve Ziyaretçiler, müzayedede satışa sunulan tüm ürünlerin satışa sunulduğunu, satılan ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Yayına giren online müzayede ve İnternet Sitesi tanıtımlarda verilen tüm bilgiler Satıcı’nın kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Müzayede katılımcıları bu durumu peşinen kabul ederler.

5.3. Online ortamda düzenlenen müzayedelerde Satıcı öngörülen ve önceden duyurulan müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan ürün satışı yapmayacaktır.

5.4. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

5.5. İnternet Sitesine üye olmaksızın Ziyaretçi olarak teklif verecek olan katılımcılar da teklif verirken girmeleri gereken TC kimlik numaralarının, iletişim bilgilerinin doğruluğunu ve 18 yaşından büyük olduklarını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçilerin müzayedeyi kazanması durumunda kendileri ile Satıcı tarafından iletişime geçilerek teslimat için gerekli bilgiler alınarak teslimat sağlanacaktır.

5.6. Üye ve Ziyaretçi, acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesi’ne üye olmakla veya Ziyaretçi olarak teklif vermekle İnternet Sitesi’nde yayınlanmış Mesafeli Satış Sözleşmesi ile Online Müzayede Şartnamesi’ni okuduğunu ve gayrıkabilirücu kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

5.7. Üye ve üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçi, acikartirma.konyastore.com.tr İnternet Sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Sözleşme hükümlerine, İnternet Sitesi'nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye ve Ziyaretçi’nin, İnternet Sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

5.8. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve İnternet Sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.9. Üye’nin İnternet Sitesi üzerinden vereceği her Teklif, Hesabı aracılığıyla Teklifin verilmiş olduğu kişi tarafından verilmiş sayılır. Bu nedenle Kullanıcı, bir üçüncü şahıs veya reşit olmayan kişi (izinli veya izinsiz) hesabı aracılığıyla Teklifler verse bile, hesabı aracılığıyla verilen Tekliflere her zaman şahsen bağlıdır. Verilen teklif koşulsuzdur ve geri alınamaz.

5.10. Üye ve Ziyaretçiler, İnternet Sitesi'ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır;
Ø İnternet Sitesi'nin herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, amacıyla kullanılması;
Ø İnternet Sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
Ø Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
Ø Virüs veya İnternet Sitesi’ne, İnternet Sitesi’nin veri tabanına, İnternet Sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

Ø İnternet Sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Satıcı’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın İnternet Sitesi üzerinde otomatik program, robot, İnternet crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

Ø Hizmetlerin, İnternet Sitesi’nde sunulan kampanya ve avantajların kötü niyetle ve haksız fayda sağlanması amacına yönelik kullanılması, kampanya koşullarının kötü niyetle ihlal edilmesi.

Ø Üye ve Ziyaretçi, İnternet Sitesinde yaptığı işlemleri İnternet Sitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, İnternet Sitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesabım Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.11. Üye veya üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçi, toplam satış bedelini tümüyle ödedikten sonra satın aldığı ürün Satıcı tarafından maliyeti Satıcı’ya ait olmak üzere kargoya verir. Üye/Ziyaretçi, kargo nakliyesi sırasında oluşabilecek herhangi hasardan satıcıyı sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden satıcı sorumlu tutulamaz.

6. CAYMA HAKKI
Satıcının online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen bir hizmet olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Online Müzayede’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.

7. ÖDEMELER
7.1. Müzayedeyi kazanan üye veya Ziyaretçi, teklif vermiş olduğu ürünün kendisine satışının yapılma şartları oluştuğunda 2 (iki) gün içinde ilgili ürüne vermiş olduğu satış bedelini kredi kartı (taksitli veya peşin) veya banka havalesi ile yapacaktır.
7.2. Satıcı tarafından aksi yazılı olarak bildirilmediği müddetçe, işbu Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler Satıcı’nın İnternet Sitesi’nde belirtilen banka hesaplarına yapılacaktır.
7.3. Müzayedeyi kazananın belirlenen süre içerisinde teklif tutarını yukarıda belirlenen şekilde ödememesi halinde müzayede ile satın almak istediği ürünü satın alma hakkını kaybetmiş sayılır ve kendisinden önce en yüksek teklif verene satış yapılır. Bu durumda Üye veya Ziyaretçi, Satıcı’nın zararını herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın tazmin edecektir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. Gerek Konyastore markası ve logosu gerekse Konyaspor Kulübü Derneği’ne ait formalarda bulunan Konyaspor Kulübü Derneği’ne ait marka ve logolar, İnternet Sitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Satıcı tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile satıcının mülkiyetindedir. Üye ve Ziyaretçi, satıcı’nın mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını satıcının yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye'nin ve Ziyaretçi’nin, üçüncü kişilerin veya Satıcı’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye ve Ziyaretçi, Satıcı’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin veya kuruluşun tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
8.2. Üye tarafından veya üyenin hesabından giriş yapan herhangi bir kişi tarafından Mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, anılan hususlardan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk üyeye ait olacak, Üye, bu kapsamdaki tüm takip, şikayet ve alacakların muhatabı olacaktır. Buna rağmen satıcının ve / veya üçüncü kişi veya kuruluşların hukuksal veya cezai bir yaptırımla karşı karşıya kalması yahut zarara uğraması halinde üye, her türlü maddi, manevi zararı, ivedilikle nakden ve defaten ödeyeceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
9.1. Taraflar, işbu Sözleşme’nin ifası sırasında ve/veya işbu sözleşmenin ifası ile bağlantılı olarak birbirlerinden öğrendikleri, eriştikleri, birbirlerine aktardıkları kişisel veriler bakımından, işbu madde ile sınırlı olmaksızın, başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK”) olmak üzere, ilgili mevzuatın ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun öngördüğü yükümlülüklere uymak zorundadır.
9.2. Her bir Taraf, işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla bilgi talep ettiğinde, ilgili Taraf talep edilen makul bilgileri diğer Taraf iletmekle yükümlüdür.
9.3. Satıcı, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin veya üye olmaksızın teklif veren Ziyaretçinin kendisinde bulunan bilgilerini KVKK uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi veya Ziyaretçiyi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
9.4. İnternet Sitesi’ne üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyeler'den ve Ziyaretçilerden alınan kişisel veriler, Üye ve Ziyaretçi ile satıcı arasında sahtecilik, dolandırıcılık, İnternet Sitesi’nin kötüye kullanımı, 6100 sayılı Türk Ticaret Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde ilgili kişi önceden bilgilendirilmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak uyuşmazlığa taraf olabilecek ilgili birimlere iletebilecektir.

10. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ Satıcı, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu sözleşmeyi ve İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası ve Online Müzayede Şartnamesi dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, İnternet Sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme Üye veya Ziyaretçiler tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
11. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERMESİ
11.1. İşbu sözleşme, Üye’nin veya Ziyaretçinin, İnternet Sitesinde; müzayede için belirlenen süre içerisinde en yüksek fiyatı vermesiyle ve müzayedeye konu ürünün kendisine satışının ve teslimatının gerçekleşmesiyle birlikte kendiliğinden sona erer.
11.2. Satıcı’nın, Üye veya Ziyaretçinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, Sözleşme’yi derhal ve tek taraflı olarak feshetme, dava ve takip haklarına sahiptir.
11.3. Sözleşme’nin Satıcı tarafından haklı bir sebebin varlığı sebebiyle feshedilmesi halinde Üye ve/veya Ziyaretçi, muaccel olan diğer bedellere (cezai şart ve tazminat dâhil) ilaveten Satıcı’nın fesih nedeniyle uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı tüm masraflar ile zararları karşılamakla yükümlü olur.
12. SORUMLULUK
Satıcı, işbu Sözleşme tahtında veya işbu Sözleşme ile ilgili olarak Üye’ye ve Ziyaretçi’ye karşı olan haksız fiil ve adam çalıştıranın sorumluluğu dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü hukuki dayanağa istinaden ortaya çıkabilecek olan sorumluluğu kapsamında yalnızca doğrudan zararlardan sorumludur.
13. MÜCBİR SEBEP
Doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, bulaşıcı ve salgın hastalıklar, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, Konyastore’un kullandığı serverların zarar görmesi, sisteme sızılması, hacklenmesi ve benzeri mücbir sebeplerin (“Mücbir Sebepler ”) oluşması halinde Konyastore, işbu Sözleşme’yi kısmen veya tamamen askıya alma hakkına sahip olacaktır.
14. DEVİR VE TEMLİK
14.1. Üye veya Ziyaretçi, satıcının yazılı ön iznini almaksızın işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den doğan hak, borç ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen hiçbir şekilde doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
14.2. Satıcı, işbu Sözleşme’yi ve işbu Sözleşme’den doğan hak ve alacakları ile yükümlülüklerini üçüncü kişilere, Üye’nin ve Ziyaretçi’nin önceden muvafakatini almaksızın devir ve temlik etme hakkını haizdir. Satıcının işbu madde kapsamındaki hakkını kullanması nedeniyle, Üye’den veya Ziyaretçi’den talep edilebilecek tüm işlemler, Üye ve Ziyaretçi tarafından satıcının talep ettiği süre ve koşullarda yerine getirilecektir. Üye ve Ziyaretçi, satıcının bu konudaki hak ve yetkisini peşinen gayrikabili rücu kabul etmiştir.

15. MUHTELİF HÜKÜMLER

15.1. İşbu Sözleşme’nin bir ya da birkaç maddesinin ya da bir maddenin bir kısmının sonradan geçersiz olması Sözleşme’nin diğer maddelerinin geçerliliğini etkilemez.
15.2. İşbu Sözleşme’de yer alan başlıklar sadece referans amaçlıdır.
15.3. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesiyle ilgili ödenecek her türlü damga vergisi, harç ve masraflar Alıcı’ya aittir.
15.4. Tarafların, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleridir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri yazılı olarak diğer Tarafa derhal bildirmek zorundadırlar. Aksi takdirde anılan adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

16. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Üye’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya işlemin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkili olacaktır.
17. YÜRÜRLÜK
İşbu Sözleşme ve Online Müzayede Şartnamesi ayrılmaz bir bütündür. Üye’nin veya Ziyaretçi’nin İnternet Sitesi’nde online müzayedeye katılması işbu Sözleşme’de ve Online Müzayede Şartnamesi’nde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Üye’nin veya Ziyaretçi’nin, üyelik formunu doldurup onayladığı ve “Online Müzayede Sözleşmesi’ni ve Online Müzayede Şartnamesi’ni okudum, anladım, kabul ediyorum” seçeneğine tıklayarak Sözleşme şartlarını onayladığı anda yürürlüğe girecektir ve İnternet Sitesi üzerinden yapacağı her bir satışa uygulanacaktır.

KONYASTORE ÜYE ve/veya ZİYARETÇİ
Ek: Online Müzayede Şartnamesi